Menighetsturen er avlyst.
Menighetsturen er avlyst.

På grunn av lav oppslutting om den planlagte menighetsturen til Danmark 25.-27. april har turkomiteen i møte mandag 5. mars besluttet av turen avlyses og vi har brukt uken til og lykkes med å komme oss ut av inngåtte kontrakter uten priskonsekvens for menighetene. Til de som er påmeldt beklager vi dette på det sterkeste, men gitt turens karakter er det en avgjørende suksessfaktor at vi til en viss grad fyller Vandrerhjemmet i Fjerritslev med barn, unge og voksne. Det har vi ikke lykkes med denne gangen.