Kvås sokn og Lyngdal sokn blir slått sammen
Kvås sokn og Lyngdal sokn blir slått sammen
Kvås sokn og Lyngdal sokn blir slått sammen

På bakgrunn av menighetsmøte i menighetsrådsmøtevedtak i Kvås sokn og tidligere fattet vedtak i Lyngdal sok har Agder og Telemark bispedømmeråd vedtatt at Kvås og Lyngdal sokn blir slått sammen fra og med 01.01.2020. Det nye soknet får navnet Lyngdal sokn. Vedtaket får konsekvesn for kirkevalget til høsten da det ikke blir valg til menighetsråd for Kvås sokn.