Menighetsrådsvalg Lyngdal sokn - Resultater
Menighetsrådsvalg Lyngdal sokn - Resultater
Menighetsrådsvalg Lyngdal sokn - Resultater

Faste medlemmer:

Tor Arild Tobiassen, Turid T. Håland, Dag Sandal, Rune Halvorsen, Torbjørn Ougland, Trygve Haugeland, Asger Friis, Per Espeland, Eugen Søvik og Mari Grave Håland.

Varamedlemmer:

Lena Stangeland Knudsen, Torhild Marie Lindland, Rolf Øveland, Ragnhild Ellingsen og Anette Bjørneli.

Det nye mengihetsrådet trer i kraft fra og med 01.01.2020 i forbindelse med sammenslåingen av Lyngdal sokn og Kvås sokn. Alle varamedlemmer innkalles og møter ved menighetsrådsmøter.