Diakoniplanen er revidert
Diakoniplanen er revidert
Diakoniplanen er revidert

Diakoniutvalget for Lyngdal, Austad og Kvås menigheter har revidert menighetenes diakoniplan. Du kan lese den her.