Alle gudstjenester og arrangmenter er avlyst
Alle gudstjenester og arrangmenter er avlyst
Alle gudstjenester og arrangmenter er avlyst

Alle aktiviteter og alle gudstjenester er avlyst. Lyngdal kirkekontor er stengt for publikum.

Dette er tiltakene som er satt i verk:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.

3) Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.

4) De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning

5) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Når det gjelder andre lokale, kirkelige arrangementer og tiltak som for eksempel trosopplæring, korøvelser, diakonale og fellesskapsbyggende, så er disse avlyst av Lyngdal menighetsråd foreløpig frem til 5. april.

Selv om disse tiltakene og avlysningene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Telefonnummer til Lyngdal kirkekontor er 47 97 30 01 og til Audnedal kirkekontor er vårt nye telefonnummer 91 91 98 19. Kontaktinformasjon til alle ansatte, råd og utvalg finner du her. Følg med på vår hjemmeside og våre Facebooksider (våre Facebooksider er åpne og du trenger ikke ha en Facebookkonto for å lese på dem): 

Menighetene i Audnedal

Lyngdal menighet 

Austad og Korshamn menighet

Kvås menighet

iFollow