Utdeling av bok til alle 6-åringer
Utdeling av bok til alle 6-åringer
Utdeling av bok til alle 6-åringer

Alle 6-åringer inviteres til å komme på ett av de planlagte arrangmentente for å motta 6-årsboken fra sin menighet. Oversikt over de ulike utdelingsarrangementene og link til påmelding finner du her.