Lyngdal kirkelige fellesråd > Dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd > Gravferd
Regler for avgift ved utleie av kirker og Gravplassvedtekter i Lyngdal

Her kan du laste ned "Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal". Disse ble vedtatt av Lyngdal kirkelige fellesråd i FR-sak 26-19 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2020.  

Her kan du laste ned "Vedtekter for gravplassene i Lyngdal kommune 2020 Lyngdal kirkelige fellesråd" . Disse ble vedtatt av Lyngdal kirkelige fellesråd i FN-sak 41-19 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2020.