Lyngdal kirkelige fellesråd > Kirkelige Handlinger > Gravferd
Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal - gjeldende fra og med 13.07.17

Her kan du laste ned "Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal". Disse ble vedtatt av Lyngdal kirkelige fellesråd i FR-sak 13-17 og gjort gjeldende fra og med 13.07.17.