Kontakt oss

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til  Den norske kirke og anstatte i Lyngdal.

Kontaktinformasjon til medlemmer i råd og utvalg finner du her:

Lyngdal kirkelige fellesråd

Lyngdal menighetsråd

Austad menighetsutvalg

Senterstyret Lyngdal Kirkesenter

Kvås menighetsråd

Fellesråd, menighetsråd og utvalg
Administrasjon
Kirketjenere og menighetsarbeidere
Prester
Diakon, Kirkemusikere og Trosopplærere
Kirkegårdsarbeidere