Fellesråd, menighetsråd og utvalg
Administrasjon
Kirketjenere og menighetsarbeidere
Prester
Diakon, Kirkemusikere og Trosopplærere
Kirkegårdsarbeidere