Diakoniutvalget - Lyngdal og Kvås sokn

Leder Torunn Ertzeid, send e-post.

Medlemmer: Per Espeland, Aina Hauan, Reidunn G. Torgersen, Kirsten Kristine Klungland og Jan Hananger.