Trosopplæringsutvalget 0-12 år - Lyngdal og Kvås sokn

Leder: Johanne S. Ougland, send e-post.

Medlemmer: Torbjørn Ougland, Lilliane Hananger Nøkland, Rebekka Hoholm, Liv Birgitte Reitan og Torill Tobiassen.