Trosopplæring 13-18 Lyngdal og Kvås sokn

Leder: Kristian Erlandsen, send e-post.

Medlemmerl: Marit Vegge, Aina Hauan, Mardon Borgemyr, Marit Svennevik