Kode B

Utforsk boka som har forandret verden!

Vil du se og høre fortellinger og løse koder?

Vil du bli bedre kjent med Bibelen?

Kode B arrangeres i første kvartal av året, og du som går i 6. klasse kan nå få bli med på disse samlingene og finne ut hvordan denne boka forandrer verden.
På Kode B ser vi film, hører fortellinger, løser koder, og spiser litt.