Lyngdal Soul Children

Lyngdal Soul Children har øvelser hver onsdag (unntatt den siste onsdagen i måneden),  
i Lyngdal kirkesenter kl. 17:30 -19:00.

Lyngdal Soul Children er et kor for gutter og jenter fra 4. klasse og oppover.

Vi begynner korøvelsen med sang, har andakt og deretter en hobbyaktivitet eller lek. 
Velkommen til nye og gamle medlemmer (Tidligere het vi Shine). 

Om du lurer på noe: Kontakt dirigent Ingrid Anne Eggebø Hansen 474 57 085

 

DETTE SKJER I LYNGDAL KIRKESENTER