Konfirmasjon

Vi ønsker at du som konfirmeres hos oss skal bli utfordret til en levende tro. 
Vi ønsker at du skal få møte og oppleve mennesker som er preget av dette. 
Konfirmanttiden skal dessuten gi en oversikt over hva det vil si å være kristen.