Påmelding Barabbas-samling
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må fylles ut. På neste side fylles det kontakt informasjon om den som melder på barnet (foreldre/foresatte). Husk å trykke "Send" til slutt for å sende inn.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt. Allergier?