Ny sokneprest i Lyngdal - Hva skjer


Innen søknadsfristens utløp var det kommet inn fire søknader. To av disse er unntatt offentlighet. Vi presenterer her både den offentlige søkerlisten og prosessen frem mot ansattelse.

 

Nr. Navn                                             Stilling                                                 Poststed
1.    Lied, Sverre Elgvin (43) M,        Sokneprest i Feda og Fjotland       4580 Lyngdal
2.    Ljøkjell, Reidulf Krossli (57) M, Miljøterapeut                                   4580 Lyngdal
3.    Unntatt offentlighet, M,            xxxx                                                    xxxx        
4.    Unntatt offentlighet, K,             xxxx                                                    xxxx

Kjønns fordeling
M 3
K 1
Sum 4


Tidsplan for ansettelse: 
•    Søknadsfrist 01.11.2020
•    Intervju 09.11.2020
•    Menighetsrådets uttalelse innen 20.11.2020 (utsatt til 25.11.2020)
•    Innstillingsråd senest uke 48
•    Tilsetting i bispedømmeråd 07.12.2020

Tilbake