Ny sokneprest i Lyngdal - Prosess videre


Søknadsfristen for 2. gangs utlysning er nå ute. Det er tre kvalifiserte søkere, alle tre er unntatt offentligheten. Prosessen videre frem mot ansettelse ser slik ut: Intervju av søkerene 05.02.21. Menighetsrådet uttaler seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og oversender uttalelsen til bispedømmekontoret innen uke 6. Innstillingsråd sender sin innstilling senest uke 7. Tilsetting i bispedømmerådsmøte 02.03.21. 
 

 

 

Tilbake