Gi takkoffer eller støtt oss på Vipps.


Mange ønsker å gi til gode formål i disse spesielle tidene.

 

Når gudstjenester og andre samlinger er avlyst på grunn av korona-epidemien, mister menighetene og organisasjonene en del av sine inntekter. Mange ønsker å gi til gode formål i disse spesielle tidene. Samtidig har vi respekt for at noen ikke har så mye til overs når de er permittert og kanskje truet av arbeidsledighet.

Vi gir deg her en mulighet til å gi en gave til Lyngdal menighet, ved å bruke Vipps. Beløpet bestemmer du selv. For at også organisasjonene som var tildelt kirkeoffer i denne perioden skal få noe, fordeler vi alle gaver på følgende måte. Det som gis på søndagen – videresendes til organisasjonen som skulle hatt offeret, det som gis på hverdager blir brukt i soknet.  Du kan også gi direkte til konto 2801.28.41932 da merker du gaven med dato og/eller organisasjon. 

De forestående søndagene går offeret til følgende organisasjoner. Alt som Vippses i løpet av søndagen videresendes disse:

Lyngdal menighet Vippsnummer 112944, eller skattefri gave på Lyngdal Kirkesenter sitt Vippsnummer 93790 (bruk da meny):
10. mai: «For Livsrett og Menneskeverd»
17. mai: «Hilsen Kirka»
24. mai: «dette vil gå til dekking av utgifter i forbindelse med stor drive-in gudstjeneste»
31. mai: «Lyngdal menighet»
Alternativt: Kontonummer 2801.28.41932.

Kvås menighet Vippsnummer113937, for skattefri gave – merk med skattefri:
17. mai: «Hilsen Kirka»
31. mai: «Det norske misjonsselskap»
Alternativt: kontonummer 3085.30.17473

Austad og Korshamn menighet Vippsnummer 112943, for skattefri gave – merk med skattefri:
17. mai: «Agder søndagsskolekrets»
31. mai: «Det norske misjonsselskap»
Alternativt: kontonummer 3085.30.00740

Andre
Ønsker du å gi til noen av organisasjonene som har «mista» sitt tildelte offer i løpet av denne perioden, kan du merke gaven med organisasjonen – da bør du gi på ukedagene for å forenkle sorteringsarbeidet. Følgende organisasjoner var satt opp med offertildeling i mars/april.
•    Kirkens nødhjelp
•    Agder søndagsskolekrets
•    Kvås menighet sitt misjonsprosjekt 
•    Diakoniarbeidet i eget sokn
•    Stefanusalliansen
•    Speiderne i Lyngdal

Fast givertjeneste:
Vi anbefaler å opprette et fast trekk på et ønsket beløp. Dette for at vi skal kunne drive meste mulig forutsigbart. Du oppretter da bare en fast betaling til et av kontonummera over i din bank (enten i nettbanken, eller så kan banken hjelpe deg), og det vil da trekks automatisk hver måned. Dette kan også oppgis til skattemyndighetene og du kan få skattefritak på beløp mellom kr. 500 og 50 000.
 

Tilbake