Adventsstund i Konsmo kirke


Onsdag 7. desember kl.19.00 kan du ta deg fri en time fra førjulstidens hektiske gjøremål. Et pusterom der du kan komme for å lytte både til tekst og toner og selv også delta i fellessanger som hører førjulstiden til. 

Vår mangeårige organist i Konsmo kirke, Elisabeth Seland sitter på orgelkrakken og leder fellessangene sammen med Dina Bråtveit og Mariell Ågedal. Diakon i Lyngdal kommune, Siri Syrstad leser en fortelling for oss. Konsmo-bosatte grindølen Marie Seland deltar med både sanger og pianospill. Vi får høre bygdas egen multikunstner Andreas Ougland synge, akkompagnert av gitarspillet til Idar Persson. Vår trofaste vikarprest Per Ragnar Haraldstad holder andakt. 

Vi avslutter samlingen med småkaker, kaffe og mandariner.
 

Tilbake