Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Diakoniplan i Lyngdal, Kvås og Austad menigheter


Det diakonale og felleskapsbyggende arbeidet i Lyngdal sokn er omfattende og du kan du lese mer om dette og de ulike tilbud og tiltak vi har i Lyngdal, Austad og Kvås menigheter i diakoniplanen som ble revidert og vedtatt 26. juni 2019:

 

Diakoniplan

Diakoniplan i Konsmo menighet


Det diakonale og felleskapsbyggende arbeidet i Konsmo sokn er beskrevet i Konsmo menighets diakoniplanen som ble vedtatt 17. april 2018:

 

Diakoniplan