Krøllekveld


Aldersgruppe: 2 år
Lyngdal kirkesenter
En samling på høsten

 

Lammet Krølle forsvinner, og gjeteren må lete etter det. Finner han det, tro?
Målet med samlingen er å formidle at alle er verdifulle og like viktige for felleskapet.

 

 

Kontaktinformasjon:
Anne-Margrethe Storaker
Tlf: 970 89 559
E-post

Neste arrangement finner du i kalenderen:

Kalender