Soknebud


I hjemmet eller på institusjon


Lyngdal sokn ønsker å tilrettelegge for de som av ulke årsaker ikke kan delta i nattverdfelleskapet. 

 

 

Kontaktinformasjon:
Diakon
Svanhild Frøkedal
Tlf: 99 03 28 94
E-post

Fungerende sokneprest
Thor Kåre Kalvik
Tlf: 41 50 39 55
E-post