Soknebud


I hjemmet eller på institusjon


Lyngdal sokn ønsker å tilrettelegge for de som av ulke årsaker ikke kan delta i nattverdfelleskapet. 

 

 

Kontaktinformasjon:
Diakon
Siri Syrstad
Tlf: 41 44 43 88
E-post

Sokneprest
Sverre Lied
Tlf: 98 62 77 11
E-post