Salt


Aldersgruppe: Voksne
Lyngdal kirkesenter
Tirsdager kl. 19.30-22.00

 

Salt er et menighetskor med 25 medlemmer.
Øvelsene er i oddetallsuker. Koret har normalt en opptreden i måneden; gudstjenester, julemesser, konserter og andre kirkelige arrangementer.

Pianist: Kjell Håland
Bassist: Edgar Vegge
Dirigent: Margot Kiis


Kontaktinformasjon:
Margot Kiis
Tlf. 90 20 61 52
E-post: margotkiis@gmail.com
Neste arrangement finner du i kalenderen:

Kalender