Gudstjeneste


I Lyngdal sogn feires det gudstjenester hver søndag. Gudstjenesten er fellesskapets samling, hvor troen uttrykkes i et «vi», både i trosbekjennelse, klage og takk. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv - med hovedgudstjenester på søndagen og andre gudstjenester og samlinger i løpet av uka. Sognet har fire kirkebygg; Lyngdal kirke, Austad kirke, Kvås kirke og Korshamn kapell.

 

Kommende gudstjenester