Besøk på sykehus og institusjonDiakonen kan kontaktes for besøk på helsehus, sykehus, i fengsel eller andre institusjoner.

 

Kontaktinformasjon:
Svanhild Frøkedal
Tlf: 99 03 28 94
E-post