Tro og lys


Aldersgruppe: Alle
Lyngdal kirkesenter
Siste onsdag i måneden
17.00-19.00

 

Menighetene i Lyngdal og Hægebostad ønsker å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres famile og venner, et tilpasset tilbud.
Vi deler tros- og livserfaringer, synger sammen, har måltidfelleskap og kvelden avsluttes med en gudstjeneste.

  

Kontaktinformasjon:
Siri Syrstad
Tlf 414 44 388
E-post

Neste arrangement finner du i kalenderen:

Kalender