Bli med på Søndagsskole


Aldersgruppe: 0-13 år
Lyngdal Kirkesenter
De fleste søndager (ikke ved familiegudstjenester og i ferier)

Vi har tre alderstilpassede søndagsskolegrupper: 
Gulliverklubben: 0-5 år (Møterommet)
Agentklubben: 1. - 3. klasse (Søndagskolerommet)
Aldri alene: 4. - 7. klasse (Ungdomslokalet)

Vi møtes til gudstjeneste i kirka kl. 11 og går samlet bort til kirkesenteret.

Det går også an å komme direkte til kirkesenteret, da holder det å møte opp kl. 11.20

Kontaktinformasjon:
Anne-Margrethe Storaker
Tlf. 970 89 559

Mail: anne-margrethe@lyngdal.kirken.no

Neste Søndagsskole finner du i kalenderen:


Kalender

 

Her er oversikt over høstens datoer:

28. august - Søndagsskolens dag

18. september

9. oktober

16. oktober

30. oktober

6. november

20. november

4. desember

11.desember

 

 

Bli medlem i Søndagsskolen


Søndagsskolen mottar støtte pr. betalende medlem; jo flere som betaler, jo mer støtte. Disse pengene bruker vi til div. utstyr og materiell som vi bruker på søndagsskolesamlingene. Hvis du ønsker å betale kontingent for ditt/dine barn, kan du sette inn 100 kr pr. barn på kontonr. 3085 30 14695 frist 31.12.2020.

Husk å merke betalingen med følgende:
  For- og etternavn på barnet/barna
  Fødselsår eller gruppe (Småsprell,  Sprell levende eller Supersprell)

Det er også mulig å betale kontigenten på Vipps:

1. Gå inn på Vipps
2. Bruk #93790 Lyngdal Kirkesenter
3. Velg "Kontigent - merk med aktivitet"
4. Legg inn 100 kr i beløp
5. "Skriv en liten melding" med barnets navn + hvilken gruppe barnet er på (Småsprell, Sprell levende eller Supersprell)
6. Trykk "Betal".