Bli med på Søndagsskole


Aldersgruppe: 0-13 år
Lyngdal Kirkesenter
De fleste søndager (ikke ved familiegudstjenester og i ferier)

Vi har tre alderstilpassede søndagsskolegrupper: 
Små Sprell: 0-3 år (Møterommemt)
Sprell Levende 4 år - 3. klasse (Søndagskolerommet)
Super Sprell 4.-7. klasse (Ungdomslokalet)

For tiden starter Søndagsskolen direkte i Lyngdal Kirkesenter kl. 11:00 de aktuelle søndager.

Kontaktinformasjon:
Johanne Strømsli Ougland
Tlf. 971 11 770
E-post

Neste Søndagsskole finner du i kalenderen:


Kalender

 

 

Bli medlem i Søndagsskolen


Søndagsskolen mottar støtte pr. betalende medlem; jo flere som betaler, jo mer støtte. Disse pengene bruker vi til div. utstyr og materiell som vi bruker på søndagsskolesamlingene. Hvis du ønsker å betale kontingent for ditt/dine barn, kan du sette inn 100 kr pr. barn på kontonr. 3085 30 14695 frist 31.12.2020.

Husk å merke betalingen med følgende:
  For- og etternavn på barnet/barna
  Fødselsår eller gruppe (Småsprell,  Sprell levende eller Supersprell)

Det er også mulig å betale kontigenten på Vipps:

1. Gå inn på Vipps
2. Bruk #93790 Lyngdal Kirkesenter
3. Trykk på "Se alle produkter"
4. Velg så "Kontingenter"
5. Trykk "+" på valget eller de valg som passer
6. Trykk "Handlekurv", så "Klar til å betale" og "Betal".
7. Betaler du kontingent på Vipps MÅ Trosopplærer Johanne Ougland ha en SMS, med for og etternavn samt fødselsår for barnet det er betalt for. Tlf: 971 11 770.