Bønnesamling


Lyngdal kirkesenterkapell
Onsdager
20.00

 

Bønn er som hjerteslag, som pusten, den er livsviktig for kristne og for menigheten.
I salme 127,1 står det "Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves."
Bli med på en fin bønnestund i kirkesenterkapellet.

 

Kontaktinformasjon:
Linda Jakobsen
Tlf: 94 50 60 30

Liv Birgitte Reitan
Tlf: 97 59 40 51Neste arrangement finner du i kalenderen:

Kalender