Tidebønn


Lyngdal kirkesenterkapell
Tirsdag-torsdag
11.50

 

Tidebønnene varer ca. ti minutter og består av faste bønner og lesninger av bibelteksten for dagen. Det gis rom for å tenne lys og skrive forbønnsønsker.Neste arrangement finner du i kalenderen:

Kalender