Siri Syrstad er vår nye diakon


Administrasjonsutvalget i Lyngdal kirkelige fellesråd gjorde i går kveld vedtak om ansettelse av ny diakon. Siri Syrstad har takket ja til den tilbudte stillingen og det er vi veldig glade for! Vi ser frem til å ta imot henne som diakon i menighetene fra Korshamn i syd til Grindheim i nord.

 

Siri er 53 år og bosatt i prestegården i Hægebostad sammen med sin mann Bernt Rune Sandrib. Hun er utdannet sosionom og diakon fra Diakonhjemmet i Oslo. Hun har bred erfaring fra det kommunale hjelpeapparatet hvor hun har jobbet som barnevernskonsulent i Hammerfest kommune, flyktningkonsulent og barnevernskonsulent i Audnedal kommune og psykisk helsearbeider i Hægebostad kommune. Hun har videreutdannelse i ledelse, psykisk helsearbeid, veiledning, depresjonsmestring og kognitiv terapi. I tillegg til den formelle utdanningen har hun hele veien hatt et aktiv egansjement i kristent arbeid i sin lokale menighet. Barnekor, barneforeninger, ungdomsarbeid og tilbud til voksne og eldre er kjente områder for Siri både som frivillig medarbeider og leder for frivillige medarbeidere. Vi gleder oss til å ta imot Siri som vår nye diakon og en eller annen gang på nyåret 2022 inviterer vi biskopen til vigslingsgudstjeneste i Lyngdal kirke. 

 

Her kan du se en liten hilsen fra Siri

 

Tilbake