Vakker tradisjon – med bismak?


Gravlys på kirkegården.

Tradisjonen med å tenne lys på graven til våre kjære er blitt en fin og utbredt tradisjon på våre gravplasser. Vi ser gjerne at denne tradisjonen blir videreført.
Dessverre er det mange rester av gravlysene som kommer på avveie.
Dette gjelder særlig gravlys av plast med metallokk.

Flere av våre fugler er veldig glade i stearinrester fra gravlysene – og fuglene tar med seg disse og sprer dem utover i nærmiljøet.
Plastforurensing er et kjent tema som det er mye fokus på.
Et minst like stort problem er metall-lokkene. Mange av våre gravplasser ligger i umiddelbar nærhet til dyrket mark. Når lokkene havner på gressmark, vil de ved slått bli splintret opp i småbiter og blande seg inn i foret. Vi har sett for mange eksempler på husdyr som lider av indre skader etter at de har fått i seg små metallbiter som er blitt blandet inn i foret.
Vi anbefaler å bruke litt tyngre gravlys i glass, eller lykter som man setter gravlys inni. I tillegg til å fjerne lysene etter bruk.
 

Tilbake