Resultater fra menighetsråds og soknerådsvalg


Resultatene fra menighetsrådsvalget i Lyngdal og Konsmo og soknerådsvalget i Grindheim er klare.

Tilbake