Inspirasjonssamling med Rune Tobiassen


Torsdag 4. april kl 19:30 i Lyngdal kirkesenter:

Hvorfor er du kristen? Eller hvorfor bør du bli det? Velkommen til en kveld som kan styrke tryggheten i egen tro og inspirere til større frimodighet til å dele troen videre. 

Rune Tobiassen er pastor og forfatter av boken «17 grunner til at jeg er kristen». Rune ønsker å bevisstgjøre deg på hvorfor du er kristen eller gi deg gode grunner til å vurdere kristen tro. Han ønsker å vise hvor frimodig du kan være på troens vegne, slik at du våger å dele troen. Det blir samtale rundt småbord. Du som er nysgjerrig på kristen tro er spesielt velkommen.

Sang ved SALT.

Kaffe og enkel bevertning. 

Tilbake