Husk medlemskontigent søndagsskolen i Lyngdal menighet!


 

Søndagsskolen mottar støtte pr. betalende medlem; jo flere som betaler, jo mer støtte. Disse pengene bruker vi til div. utstyr og materiell som vi bruker på søndagsskolesamlingene. Hvis du ønsker å betale kontingent for ditt/dine barn, kan du sette inn 100 kr pr. barn på kontonr. 3085 30 14695 frist 31.12.2019.

Husk å merke betalingen med følgende:
  For- og etternavn på barnet/barna
  Fødselsår eller gruppe (Småsprell,  Sprell levende eller Supersprell)

Det er også mulig å betale kontigenten på Vipps:

1. Gå inn på Vipps
2. Bruk #93790 Lyngdal Kirkesenter
3. Rett til høyre for beløpet står det meny, trykk på den (ikke skriv beløp)
4. Bla nedover til stjernepunkt «kontingenter», trykk på den
5. Da kommer det fram flere valg
6. Trykk + på det valget som passer
7. Så trykkes på handlekurv og betal.
8. Betaler du kontingent på Vipps MÅ Trosopplærer Johanne Ougland ha en SMS, med for og etternavn samt fødselsår for barnet det er betalt for. Tlf: 971 11 770.

Tilbake