Arbeidsutvalget Lyngdal MR


 

Leder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Medlem av Lyngdal MR / Medlem i arbeidsutvalget til Lyngdal MR / Medlem i økonomi og bookingutvalget

Stein Asle Johnsen

97599049

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post