Austad menighetsutvalg


 

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Kirkemusikalsk utvalg / Medlem i Austad menighetsutvalg

Ragnhild Ellingsen

99152839

Send epost

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

+4741687499

Send epost

Kapelltjener Korshamn / Medlem Austad menighetsutvalg

Inger Lill Hananger

95704585

Send epost

Meldlem Austad menighetsutvalg

Sylvia Krossli Ljøkjell

99238986

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send epost

Medlem Austad MU

Helge Tislavoll

+4791122691

Send epost

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Austad menighetsutvalg

Rolf Øveland

90105144

Send epost