Konsmo menighetsråd


 

Medlem Konsmo menighetsråd

Jorunn Birkeland

Leder Konsmo menighetsråd

Liv Birkeland

93056787

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Varamedlem Lyngdal FR

Britt Dalan

91109509

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Britt Egebø

99695686

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Svein Ove Nepstad

97110685

Send epost

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Anne Grethe Nordtveit

91322690

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

95808836

Send epost

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Brit Bakken Ødegård

93491665

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Jens Ågedal

469 62 740

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Reidar Iver Ågedal

41494862