Konsmo menighetsråd


 

Medlem Konsmo menighetsråd

Jorunn Birkeland

99225063

Send e-post

Medlem Konsmo MR / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Liv Birkeland

93056787

Send e-post

Leder Konsmo MR / Medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Britt Dalan

91109509

Send e-post

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Britt Egebø

99695686

Send e-post

Medlem Konsmo MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Bjørg Hamran

95753170

Send e-post

Kirketjener Konsmo kirke / Nestleder Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send e-post

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Anne Grethe Nordtveit

91322690

Medlem Konsmo MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Per Øyvind Nordland Rækken

94888898

Send e-post

Prost i Lister og Mandal / Geistlig medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Brit Bakken Ødegård

93491665

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Jens Ågedal

469 62 740

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Reidar Iver Ågedal

41494862