Lyngdal kirkelige fellesråd


 

Medlem Konsmo menighetsråd / Varamedlem Lyngdal FR

Britt Dalan

91109509

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Britt Egebø

99695686

Send epost

Kommunalt varamedlem Lyngdal FR

Johan Ekeland

91863466

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send epost

Medlem Lyngdal MR / Leder Lyngdal FR

Trygve Haugeland

99210233

Send epost

Kommunalt medlem Lyngdal FR

Unni Nilsen Husøy

97008615

Send epost

Medlem Lyngdal MR / Medlem Lyngdal FR

Mari Grave Håland

90689660

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Svein Ove Nepstad

97110685

Send epost

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Varamedlem Lyngdal FR

Torbjørn Ougland

41389219

Send epost

Medlem Grindheim sokneråd

Trond Rydlende

91162595

Send epost

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal FR

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send epost