Lyngdal kirkelige fellesråd


 

Medlem Konsmo MR / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Liv Birkeland

93056787

Send e-post

Leder Konsmo MR / Medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Britt Dalan

91109509

Send e-post

Kommunalt medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Johan Ekeland

91863466

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Medlem Konsmo MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Bjørg Hamran

95753170

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Lyngdal kirkelige fellesråd

Trygve Haugeland

99210233

Send e-post

Leder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Leder Grindheim SR / Nestleder Lyngdal kirkelige fellesråd

Trond Rydlende

91162595

Send e-post

Medlem Konsmo MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Per Øyvind Nordland Rækken

94888898

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post

Prost i Lister og Mandal / Geistlig medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post

Medlem i Grindheim SR / Medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Arnhild Hornung Urevatn

95221507

Send e-post