Trosopplæringsutvalg Konsmo og Grindheim


 

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Kirketjener Konsmo kirke / Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send epost

Medlem Grindheim sokneråd

Ragnhild Margrethe Huseby Solås

41528770

Send epost

Prost i Lister og Mandal

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send epost