Trosopplæringsutvalg Konsmo og Grindheim


 

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send epost

Medlem Grindheim sokneråd

Ragnhild Margrethe Huseby Solås

41528770

Send epost

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send epost