Trosopplæringsutvalg Konsmo og Grindheim


 

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send e-post

Medlem Grindheim sokneråd

Ragnhild Margrethe Huseby Solås

41528770

Send e-post

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post