Trosopplæringsutvalget 13-18 år - Lyngdal sokn


 

Medlem Økonomi og bookingutvalg / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Kristian Ingemann Erlandsen

93873020

Send e-post

Ungdomsprest / kapellan i Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Ruth Miriam Foss

+4799422619

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalg 13-18 år

Asger Friis

98433275

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år / Medlem Diakoniutvalget

Eugen Søvik

95164532

Send e-post