Soul Children Lyngdal innmeldingsskjema


Den påmeldte
Takk for at du melder barnet ditt inn i Soul Children Lyngdal! Medlemskontingent for 2023 på kr.150,- betales med Vipps #811732. Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte og informasjon om foresatte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noe vi trenger å vite?Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: