Den norske kirke i Lyngdal 


Den norske kirken i Lyngdal består av 3 sokn og 5 menigheter. I listen under finner du lenke til til de ulike menighetene.

 

Austad menighet info...

Besøk nettside

 

Kvås menighet info...

Besøk nettside

 

Lyngdal menighet info

Besøk nettside

 

Årsmøte for 2020 er satt til 19. mai kl. 19.00.

Her kan du laste ned årsrapporten til Lyngdal sokn.

Besøk nettside