Den norske kirke i Lyngdal 


Den norske kirken i Lyngdal består av 3 sokn og 5 menigheter. I listen under finner du lenke til til de ulike menighetene.

 

Austad menighet info...

Besøk nettside

 

Kvås menighet info...

Besøk nettside

 

Lyngdal menighet info

Besøk nettside

 

Lyngdal sogn har blitt med på aksjonen 
"SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN". 
Aksjonen går fra Kristi Himmelfartsdag
til St.Hans 2021

Besøk nettside