Ansatte


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Administrasjon

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

47378653

Send epost

Daglig leder Lyngdal sokn

Hedda Marie Nyland

99332054

Send epost

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send epost

Kirketjenere, Vertskapsleder/kjøkkenansvarlig, Klokker, og Renholder

Kirketjener Austad

Gustava Nissen Berntsen

+4791850716

Send epost

Vertskapsleder/Kjøkkenansvarlig

Janelia Fride Erlandsen

977 66 700

Send epost

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg / Konfirmantlærer

Marianne Fredbo

+4741687499

Send epost

Vedlikeholdsarbeider Lyngdal Kirkesenter, Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Jan R. Frostestad

97729723

Send epost

Klokker Kvås

Rolv Gunnar Gitlestad

97684524

Send epost

Renholder Lyngdal kirkekontor

Inger Gremaud-Kunz

48200184

Send epost

Kapelltjener Korshamn / Medlem Austad menighetsutvalg

Inger Lill Hananger

95704585

Send epost

Kapelltjener Korshamn

Jan Kåre Hananger

+4791391021

Send epost

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

47378653

Send epost

Kirketjener Konsmo kirke / Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send epost

Kyrkjetenar Grindheim

Lise Finseth Løland

90942663

Send epost

Kirketjener / Medlem Grindheim sokneråd / Medlem Lyngdal FR

Lise Finseth Løland

90942663

Send epost

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder / Annsattrepresentant

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send epost

Kirketjener Kvås

Tor Vatnedal

91104575

Send epost

Prester

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send epost

Prost i Lister og Mandal

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send epost

Diakon, Kirkemusikere, Trosopplærer og Ungdomsarbeidere

Trosopplærer Konsmo og Grindheim

Sindre Sandvand Aase

90657799

Send epost

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg / Konfirmantlærer

Marianne Fredbo

+4741687499

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Endre Frigstad

46529446

Send epost

Organist Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Kaldo Kiis

95707854

Send epost

Kirkemusiker Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Margot Kiis

90206152

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Johanna Aarhoug Salvesen

40036331

Send epost

Trosopplærer i Lyngdal

Anne-Margrethe Storaker

97089559

Send epost

Diakon

Siri Syrstad

41444388

Send epost

Gravplassadministrasjon og Gravplassarbeidere

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

Odd Reidar Fåland

97692516

Send epost

Kyrkjegardsarbeider Grindheim

Tom Strurla Ledang

90100575

Send epost

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

91861187

Send epost

Kirkegårdsarbeider i Kvås

Stine Emilie Vogsland

98125111

Send epost

Kirkegårdsarbeider Konsmo

Hans Birger Vrålstad

99478223

Send epost

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send epost