Ansatte


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Administrasjon

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

47378653

Send epost

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send epost

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send epost

Kirketjenere, Klokker, Kokk og Renholder

Kirketjener Austad

Gustava Nissen Berntsen

+4791850716

Send epost

Ungdomsarbeider i Lyngdal menighet

Anna Foss

93882701

Send epost

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

+4741687499

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Endre Frigstad

46529446

Send epost

Klokker Kvås

Rolv Gunnar Gitlestad

97684524

Send epost

Renholder Lyngdal kirkekontor

Inger Gremaud-Kunz

48200184

Send epost

Kapelltjener Korshamn

Jan Kåre Hananger

+4791391021

Send epost

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

47378653

Send epost

Kyrkjetenar Grindheim

Lise Finseth Løland

90942663

Send epost

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder / Annsattrepresentant

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Johanna Aarhoug Salvesen

40036331

Send epost

Kirketjener Kvås

Tor Vatnedal

91104575

Send epost

Prester

Ungdomsprest / kapellan i Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Ruth Miriam Foss

99422619

Send epost

Prost i Lister / Medlem Lyngdal FR / Varamedlem Lyngdal MR / Varamedlem Hægebostad FR

Geirulf Grødem

47374079

Send epost

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send epost

Sokneprest i Hægebostad med Lyngdal som tjenesteområde

Bernt Rune Sandrib

90979232

Send epost

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

95808836

Send epost

Diakon, Kirkemusikere, Trosopplærer og Ungdomsarbeidere

Ungdomsarbeider i Lyngdal menighet

Anna Foss

93882701

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Endre Frigstad

46529446

Send epost

Organist Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Kaldo Kiis

95707854

Send epost

Kirkemusiker Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Margot Kiis

90206152

Send epost

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Johanna Aarhoug Salvesen

40036331

Send epost

Organist Konsmo og Grindheim (i permisjon til 30.06.2022)

Elisabeth Seland

45600886

Send epost

Trosopplærer Lyngdal, Konsmo og Grindheim

Anne-Margrethe Storaker

97089559

Send epost

Diakon

Siri Syrstad

41444388

Send epost

Gravplassadministrasjon og Gravplassarbeidere

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send epost

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

Odd Reidar Fåland

97692516

Send epost

Kyrekjgardsarbeider Grindheim

Tom Strurla Ledang

90100575

Send epost

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

91861187

Send epost

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send epost

Kirkegårdsarbeider Konsmo

Hans Birger Vrålstad

99478223

Send epost

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send epost