Informasjon


Orientering om dåpen og hvordan gjøre en registrering av dåp:

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Ønsker du dåp trykker du på "Ny registrering". Velg dåpssted(er) og trykk "Søk". Velg aktuell gudstjeneste og trykk så på "Åpne skjema for utfylling" Du vil så bli bedt om å skrive inn ditt mobilnummer og trykke "Send". Du vil i løpet av kort tid få tilsendt en kode. Skriv inn denne koden og barnets fødselsnummer. Har barnet ikke fått fødselsnummer enda kan du bruke ditt eget.

Fyll inn opplysningene i dåpsskjemaet og send inn forespørselen. Den vi bli behandlet av oss på kirkekontoret i løpet av 1-3 arbeidsdager. Om barnet ikke har fått fødselsnummer og du bruker ditt eget nå må du komme tilbake til denne siden og velge "Jeg vil åpne en registrering" og korrigere barnets fødselsnummer når du får det fra folkeregisteret. Du vil motta en SMS eller e-post fra oss når din forespørsel er behandlet.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten om før dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell salme, vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen eller er det noen i familien eller blant venner som kan delta med sang eller musikk? 

Hvis du vil vite mer om dåp kan du be om en samtale med en av våre prester eller en annen ansatt i kirken. Etter at dåpsforespørselen er bekreftet på SMS/e-post tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Presten tar normalt kontakt tirsdagen i samme uke som gudstjenesten hvor dåpen er planlagt finner sted. Dåpssamtalen kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

 

Er du folkeregistrert i en annnen kommune og ønsker dåp i en av kirkene i Lyngdal, må du i tillegg til å registrere dåp her, også melde dåpen til kirkekontoret i det soknet du bor i. Gjør det etter at du har fått bekreftelse på at dåp er i orden hos oss. Da vil du, om ikke annet avtales, bli innkalt til dåpssamtale i det soknet du bor.

Har du spesielle ønsker i forbindelse med dåp er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du her.