Kontaktinformasjon


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Administrasjon

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal

Silje Mari Hellås

47378653

Send e-post

Kirketjener Konsmo / Menighetssekretær Audnedal kirkekontor

Sissel Birkeland Håland

91888156

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post

Kirketjenere, Klokker, Kokk og Renholder

Kirketjener Austad

Gustava Nissen Berntsen

91850716

Send e-post

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

41687499

Send e-post

Klokker Kvås

Rolv Gunnar Gitlestad

97684524

Send e-post

Renholder Lyngdal kirkekontor

Inger Gremaud-Kunz

48200184

Send e-post

Kapelltjener Korshamn / Medlem Austad menighetsutvalg

Inger Lill Hananger

95704585

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal

Silje Mari Hellås

47378653

Send e-post

Kirketjener Konsmo / Menighetssekretær Audnedal kirkekontor

Sissel Birkeland Håland

91888156

Send e-post

Kyrkjetenar Grindheim

Line Finseth Løland

90942663

Send e-post

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send e-post

Kokk / Medlem Driftsutvalg + Økonomi og bookingutvalg / Medlem Austad MU

Helge Tislavoll

91122691

Send e-post

Kirketjener Kvås

Tor Vatnedal

91104575

Send e-post

Prester

Ungdomsprest / kapellan i Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Ruth Miriam Foss

99422619

Send e-post

Prost i Lister / Geitlig medlem Lyngdal FR / Geistilg varamedlem Lyngdal MR

Geirulf Grødem

47374079

Send e-post

Vikarprest Lyngdal, Austad og Kvås

Thor Kåre Kalvik

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem Lyngdal MR / Geistlig varamedlem Lyngdal FR

Ragnhild Synnøve Lied

91772583

Send e-post

Sokneprest i Hægebostad med Lyngdal som tjenesteområde

Bernt Rune Sandrib

90979232

Send e-post

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post

Diakon, Kirkemusikere og Trosopplærere

Diakon / Medlem Diakoniutvalget

Svanhild Frøkedal

99032894

Send e-post

Organist Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Kaldo Kiis

95707854

Send e-post

Kirkemusiker Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Margot Kiis

90206152

Send e-post

Trosopplærer 0-12 år / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Johanne Strømsli Ougland

97111770

Send e-post

Organist Konsmo og Grindheim

Elisabeth Seland

45600886

Send e-post

Gravplassadministrasjon og Gravplassarbeidere

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Kvås

Alf Raymond Bordvik

97726720

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

Odd Reidar Fåland

97692516

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

David Mathisen

91861187

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar Grindheim

Sven Verdal

91613345

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Konsmo

Hans Birger Vrålstad

99478223

Send e-post

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo meighetsråd

38282012

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

38282012

Send e-post

Kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg finner du her:

 

Lyngdal kirkelige fellesråd

 

 

Grindheim sokneråd

Konsmo menighetsråd

Trosopplæringsutvalg Konsmo og Grindheim

Lyngdal menighetsråd

Arbeidsutvalg Lyngdal menighetsråd

Austad menighetsutvalg

Kvås menighetsutvalg

Diakoniutvalget - Lyngdal sokn

Fellesskapsbyggende utvalg - Lyngdal sokn

Gudstjenesteutvalget - Lyngdal sokn

Kirkemusikalsk utvalg - Lyngdal sokn

Trosopplæringsutvalg 0-12 år - Lyngdal sokn

Trosopplæringsutvalg 13-18 år - Lyngdal sokn

Driftsutvalg Lyngdal Kirkesenter