Kontaktinformasjon


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send e-post